wat-doet-de-salarisadministrateur-wanneer-de-cao-verandert

Wat doet de salarisadministrateur wanneer de cao verandert?

In de salarisadministratie veranderen de regels vaak, vooral die van de cao. Als salarisadministrateur rust de verantwoordelijkheid om deze veranderingen nauwlettend te volgen op jou, omdat dit essentieel is voor het correct verlonen van medewerkers. Lees in deze blog welke vier stappen jij als salarisadministrateur dient te nemen wanneer de cao verandert.

Stap 1: op de hoogte blijven van cao-wijzigingen

Een van de verantwoordelijkheden van een salarisadministrateur is om altijd op de hoogte te zijn van nieuwe cao’s en de meest recente cao-wijzigingen. Dit vereist regelmatig contact met brancheorganisaties, vakbonden en overheidsinstanties. Nieuwsbrieven vormen ook een waardevolle informatiebron. Als de salarisadministratie is uitbesteed, zal de outsourcingpartij doorgaans automatisch wijzigingen doorvoeren en je op de hoogte stellen.

Stap 2: analyseer de cao-wijzigingen

Na het verkrijgen van informatie over de cao-wijzigingen is het cruciaal om deze grondig te bestuderen en te analyseren. Identificeer specifieke veranderingen in arbeidsvoorwaarden, zoals loonschalen, toeslagen, werktijden, vakantiedagen en andere relevante regelingen. Het is van belang om deze wijzigingen duidelijk te begrijpen voordat je aanpassingen doorvoert.

Stap 3: pas alle veranderingen aan binnen de software

Het aanpassen van de salarisadministratie software is een kritische stap. Dit omvat het updaten van salarisberekeningen, het aanpassen van uitbetalingen aan medewerkers en het zorgen voor de juiste verwerking van loonschalen, toeslagen, vergoedingen, verlofregelingen, reiskosten, bonusregelingen en andere relevante factoren. Tevens dient te worden gecontroleerd of de rapportage en registratie moeten worden aangepast, evenals belastingen en sociale verzekeringsbijdragen indien van toepassing.

Stap 4: communiceer de wijzigingen met medewerkers

Zodra de salarisadministratie is aangepast, is het van belang om de medewerkers op de hoogte te stellen van de nieuwe cao-wijzigingen en hoe deze van invloed zijn op hun salaris en arbeidsvoorwaarden. Het is ook aan te raden om een groep of kanaal voor vragen op te zetten, zodat medewerkers hun zorgen kunnen uiten en aanvullende uitleg kunnen krijgen over de nieuwe cao-wijzigingen. Op deze manier zorgt een transparante aanpak voor heldere communicatie, wat belangrijk is om verwarring te voorkomen.

Samenwerking met andere afdelingen

Bij het aanpassen van de salarisadministratie als gevolg van cao-wijzigingen is samenwerking met verschillende teams en afdelingen binnen de organisatie noodzakelijk:

Human Resources (HR) afdeling

HR speelt een centrale rol bij het verstrekken van informatie over de cao-wijzigingen en het coördineren van de communicatie met medewerkers.

Financiële afdeling

De financiële afdeling kan helpen bij het begrijpen van de geldzaken rond de cao-wijzigingen en bij het plannen van het budget.

IT-afdeling

Als technische wijzigingen nodig zijn in de software of systemen, is samenwerking met de IT-afdeling belangrijk om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen correct worden geïmplementeerd.

Juridische afdeling

De juridische afdeling kan belangrijke informatie geven over de wetten en regels die moeten worden gevolgd.

Uitdagingen en aandachtspunten

Het aanpassen van de salarisadministratie software verloopt meestal soepel, maar er zijn wel enkele uitdagingen waar salarisadministrateurs mee te maken kunnen krijgen. Dit geldt vooral voor gevallen met oude arbeidsovereenkomsten en individuele regelingen. Het vereist grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, omdat elke wijziging correct moet worden doorgevoerd. Het kan soms lastig zijn om te bepalen welke aanpassingen van toepassing zijn op medewerkers met speciale regelingen van vroeger. Dit kan een bron van verwarring zijn, vooral omdat salarisadministrateurs niet altijd de mogelijkheid hebben om deze wijzigingen aan iedereen uit te leggen. Bovendien hebben ze geen zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de gemeente?

Zoek je een (interim) salarisadministrateur die perfect aansluit bij de overheidsbranche met de juiste mix van vaardigheden, ervaring, en een persoonlijkheid die overeen komt met de waarden en doelen van jouw organisatie? Bij InterimWorX leggen we de nadruk op kwaliteit en het opbouwen van sterke relaties. Voor een vrijblijvende kennismaking of advies, neem gerust contact met ons op. Bij InterimWorX zijn we enthousiast om meer over jou en je organisatie te leren!

salarisadministratie-binnen-de-zorg-de-belangrijke-invloeden-van-evc-en-big-registratie-binnen salarisadministratie

Salarisadministratie binnen de zorg: de belangrijke invloeden van EVC- en BIG-registratie binnen salarisadministratie

Salarisadministratie is in elke sector belangrijk, in de zorgsector specifiek speelt het een cruciale rol. Nauwkeurig en tijdig beheer van salarissen in deze sector is niet alleen essentieel voor de financiële stabiliteit van zorgprofessionals, maar heeft ook directe invloed op hun motivatie en de kwaliteit van patiëntenzorg. In deze blog bespreken we de rol van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) registratie in relatie tot salarisadministratie.

Hoe beïnvloedt EVC de salarisadministratie in de zorg?

EVC is een proces waarmee zorgprofessionals hun vaardigheden en kennis kunnen laten valideren. Dit is relevant omdat EVC-certificering de competenties van zorgprofessionals officieel erkent. Er zijn diverse redenen waarom EVC-certificering een directe impact heeft op de salarisadministratie van zorgprofessionals.

Herwaardering van salarisschalen

Een van de directe effecten van EVC-certificering is een herwaardering van de salarisschalen van zorgprofessionals. Als hun vaardigheden en competenties worden erkend en als waardevol worden beschouwd, kan dit leiden tot een herziening van hun salarisniveau. Dit resulteert vaak in een hoger salaris wanneer erkenning wordt toegekend voor specifieke competenties die relevant zijn voor hun functie.

Competitief voordeel

Zorginstellingen erkennen steeds meer het belang van EVC-certificering bij het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Het hebben van EVC-gecertificeerde medewerkers kan een organisatie een concurrentievoordeel bieden in de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen zorgprofessionals die EVC-certificering behalen, aantrekkelijker worden voor werkgevers, wat hun positie bij salarisonderhandelingen kan versterken.

Professionele ontwikkeling

EVC moedigt zorgprofessionals aan om voortdurend aan hun competenties te werken en hun kennis bij te houden. Dit kan leiden tot carrièreontwikkeling en het behalen van meer certificeringen, wat op zijn beurt kan resulteren in een stijging van het salaris.

Naleving van salarisrichtlijnen

Zorginstellingen moeten rekening houden met EVC-certificering bij het naleven van salarisrichtlijnen en wettelijke voorschriften. Het is belangrijk dat organisaties de impact van EVC op hun salarisadministratie zorgvuldig monitoren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoe beïnvloedt BIG de salarisadministratie in de zorg?

BIG-registratie is wettelijk verplicht voor bepaalde zorgberoepen in Nederland. Het heeft directe gevolgen voor de salarisadministratie, om de volgende redenen:

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De BIG-registratie bepaalt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals. Dit heeft gevolgen voor hun functiebeschrijving en daarmee samenhangend hun positie in de organisatie. Functie en positie zijn direct gerelateerd aan salarisschalen, waardoor de BIG-registratie kan leiden tot variaties in salarisniveaus.

Naleving van de wetgeving

Zorginstellingen moeten zorgvuldig de BIG-registratie van hun personeel volgen om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Niet voldoen aan deze registratie kan leiden tot juridische problemen en boetes voor de organisatie, met een financiële impact op de salarisadministratie.

Kwaliteitsborging

BIG-registratie draagt bij aan de kwaliteitsborging binnen de zorgsector. Organisaties zijn vaak bereid om gekwalificeerd personeel met een geldige BIG-registratie beter te belonen, omdat zij bijdragen aan een hogere standaard van zorgverlening en veiligheid.

Loopbaanontwikkeling

Voor zorgprofessionals kan het behalen en behouden van een BIG-registratie een belangrijke stap zijn in hun loopbaanontwikkeling. Dit kan leiden tot promoties en bijbehorende salarisverhogingen.

Salarisadministratie en EVC- en BIG-registratie in de zorg

In de zorgsector is het beheren van salarissen complex, waarbij zowel EVC- als BIG-registraties een belangrijke rol spelen. EVC-certificering kan de beloning en professionele erkenning van zorgprofessionals verbeteren, terwijl BIG-registratie van invloed is op hun bevoegdheden en positie binnen de organisatie.

Zorginstellingen moeten de registraties van zowel EVC als BIG serieus nemen en correct opvolgen om ervoor te zorgen dat de zorgsector efficiënt, op hoog kwaliteitsniveau en in overeenstemming met de wet opereert.

salarisadministratie-in-het-onderwijs-de-bijzonderheidp-van-meerdere-dienstverbanden-tegelijkertijd

Salarisadministratie in het onderwijs: de bijzonderheid van meerdere dienstverbanden tegelijkertijd

In de salarisadministratie zijn er diverse vakgebieden, elk met hun eigen specifieke eigenschappen en details. Een van de sectoren waarin salarisadministratie een uniek karakter heeft, is het onderwijs. In het Nederlandse onderwijssysteem, van basisonderwijs tot universiteit, is het gebruikelijk dat professionals meerdere dienstverbanden combineren. Deze situatie brengt unieke uitdagingen met zich mee voor de salarisadministratie, vooral gezien de complexiteit van de verschillende arbeidscontracten en regelgeving. In deze blog duiken we dieper in op de bijzonderheden van salarisadministratie binnen het onderwijs.

Mogelijkheid tot meerdere dienstverbanden

Een van de unieke kenmerken van de salarisadministratie in het onderwijs is dat medewerkers tegelijkertijd meerdere dienstverbanden kunnen hebben. In tegenstelling tot veel andere sectoren, gebeurt het regelen van extra taken in het onderwijs niet gewoon met een simpel toevoegsel aan het huidige contract. Hier wordt voor elke bijkomende taak of functie een nieuw dienstverband opgesteld. In dit geval bestaan er diverse soorten contracten, afhankelijk van het uitgevoerde werk. Zie hieronder de verschillende vormen dienstverbanden in het onderwijs:

Parttime dienstverbanden

Docenten kunnen ervoor kiezen om parttime te werken in verschillende onderwijsinstellingen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het geven van lessen op meerdere scholen of binnen verschillende afdelingen van een hogeschool of universiteit.

Tijdelijke dienstverbanden

Veel docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben tijdelijke contracten. Het combineren van meerdere tijdelijke dienstverbanden kan voordelig zijn om een stabiel inkomen te behouden, zelfs als het werk op één locatie niet het hele jaar door beschikbaar is.

Gastdocenten en externe experts

Sommige professionals uit het bedrijfsleven of gespecialiseerde vakgebieden werken als gastdocenten in het onderwijs. Ze kunnen meerdere kortlopende dienstverbanden hebben op verschillende onderwijsinstellingen om hun expertise te delen.

Projectmatige dienstverbanden

Onderwijsprojecten, zoals curriculumontwikkeling of speciale programma’s, kunnen leiden tot projectmatige dienstverbanden. Een medewerker kan betrokken zijn bij meerdere projecten op verschillende scholen of instellingen.

Combinatie van onderwijs- en onderzoeksfuncties

Sommige academici combineren lesgeven met onderzoeksactiviteiten. Ze kunnen bijvoorbeeld een aanstelling hebben als docent aan een universiteit en tegelijkertijd betrokken zijn bij onderzoeksprojecten.

Uitdagingen voor de salarisadministratie

Het beheer van de salarisadministratie in het onderwijs wordt ingewikkelder wanneer werknemers tegelijkertijd meerdere dienstverbanden hebben. Dit maakt het heel belangrijk om alles heel nauwkeurig te uit te voeren, goed op de regels te letten en alles goed op elkaar af te stemmen. Lees hieronder de uitdagingen die salarisadministrateurs hebben wanneer medewerkers meerdere dienstverbanden hebben.

Complexiteit van arbeidsvoorwaarden

Onderwijsinstellingen kunnen verschillende arbeidsvoorwaarden hanteren, zelfs voor vergelijkbare functies. Het kan een uitdaging zijn om de diverse cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) en lokale afspraken te beheren, vooral wanneer een medewerker meerdere dienstverbanden heeft. Dit vereist nauwkeurigheid om ervoor te zorgen dat elke medewerker de juiste beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt.

Urenregistratie en overuren

Bij het combineren van dienstverbanden is het cruciaal om nauwkeurig de gewerkte uren bij te houden. Dit geldt vooral als er sprake is van deeltijdwerk op meerdere locaties. Overuren, verlofregelingen en eventuele toeslagen moeten correct worden verwerkt om wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen.

Fiscale implicaties

Het managen van meerdere dienstverbanden brengt complexe fiscale implicaties met zich mee. Het is van belang om rekening te houden met de belastingheffing op het totale inkomen, rekening houdend met de verschillende belastingschalen en regelingen die van toepassing kunnen zijn.

Pensioenregelingen

Medewerkers met meerdere dienstverbanden kunnen deelnemen aan verschillende pensioenregelingen bij diverse werkgevers. Het beheer van pensioenbijdragen, communicatie met pensioenfondsen en het waarborgen van naleving van regelgeving op dit gebied kunnen complex zijn.

Afstemming van verlof en ziekteverzuim

Het effectief beheren van verlof en ziekteverzuim kan complex zijn wanneer een medewerker meerdere werkgevers heeft. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat verlof- en ziekteregistraties accuraat zijn en dat er een duidelijk communicatiekanaal is tussen alle betrokken partijen.

Aandachtspunten voor salarisadministrateurs

Als salarisadministrateur kun je door je te richten op verschillende belangrijke aspecten en door proactief te werk te gaan, de ingewikkeldheden van meerdere dienstverbanden in het onderwijs goed aanpakken. Zo zorg je voor een vlotte en efficiënte werking van de salarisadministratie. De zaken waar je vooral nauwkeurig op moet letten zijn:

  • Een nauwkeurige urenregistratie bijhouden.
  • De verschillende arbeidsvoorwaarden en cao’s overzien.
  • De fiscale gevolgen goed begrijpen.
  • Pensioenregelingen effectief beheren.
  • Samenwerken met HR en IT voor gegevensintegratie.
  • Duidelijke communicatielijnen onderhouden.
  • Verlof en ziekteverzuim tussen dienstverbanden afstemmen.
  • Compliant blijven met relevante wet- en regelgeving.

Invloed op pensioenopbouw en verlofregelingen

Meerdere dienstverbanden in het onderwijs beïnvloeden sterk zowel pensioenopbouw als verlofregelingen. Het is essentieel om duidelijk te communiceren over pensioenregelingen, inclusief het bijdragen aan en de impact op pensioen door verschillende dienstverbanden. Medewerkers aangesloten bij meerdere pensioenfondsen vereisen zorgvuldige coördinatie van bijdragen, vooral als ze deeltijd op verschillende locaties werken. Ook moeten verlofregelingen goed afgestemd zijn om te zorgen dat medewerkers van hun verlofrechten gebruik kunnen maken, met flexibele opties om werk en privé in balans te houden.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen het onderwijs?

Zoek je een (interim) salarisadministrateur met de juiste vaardigheden en ervaring voor het onderwijs? Wil je iemand wiens expertise, groeimogelijkheden en persoonlijkheid aansluiten bij jouw organisatie? Bij InterimWorX beschikken we over een uitgebreid netwerk van salarisadministrateurs. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en het opbouwen van relaties. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en om elkaar beter te leren kennen. InterimWorX is er om jou en je organisatie te ondersteunen!