Hoe kies je de beste salarisadministratie software

Zo kies je de beste (salarisadministratie)software voor jouw retail organisatie

De keuze voor de beste software voor de salarisadministratie wordt grotendeels bepaald door de interne processen van de organisatie en kenmerken van de branche. Kenmerkend voor de retail zijn voornamelijk de verschillende uur soorten, de bijbehorende toeslagen en dat retail organisaties vaak te maken hebben met meerdere filialen. Doordat de salarisadministratie software verschillende processen automatiseert en verbindt, is het belangrijk dat de gekozen software past bij de organisatie. Hoe kies je nu eigenlijk de beste software voor jouw retail organisatie? Wij leggen het hier uit!

Urenregistratie als rode draad binnen de retail

Allereerst is de urenregistratie van groot belang. De uren spelen een grote rol in de administratieve processen van een retail organisatie, omdat er verschillende toeslagen horen bij verschillende diensten. Verloning van werknemers gaat dan ook vaak aan de hand van de urenregistratie. Zo hebben medewerkers op zondag binnen de cao retail non-food bijvoorbeeld recht op een toeslag van 100% op de gewerkte uren. Daarom is het belangrijk dat het payroll systeem van de organisatie gekoppeld kan worden aan een urenregistratie (of kassa)systeem.

Type retailorganisatie bepaalt de (salarisadministratie)software

Daarnaast zijn er ook andere factoren die meespelen in het kiezen van de beste software voor jouw retail organisatie. Zo kan de bedrijfsvorm invloed hebben op de keuze; is de organisatie een MKB of corporate? Beide bedrijfsvormen vragen net wat anders van de software. Ben je als organisatie landelijk actief of ben je een multinational met kantoren en medewerkers over de hele wereld? Als internationale organisatie, maak je vaak de keuze voor een systeem dat geschikt is voor gebruik in meerdere landen en dat internationaal wordt ondersteund. Hiernaast kun je kijken naar de bedrijfsgrootte; bij een kleine organisatie kan er behoefte zijn aan software waarin alleen de basis salarisverwerking plaatsvindt, zonder teveel toeters en bellen. Dan is een Golf wellicht genoeg en hoef je geen Ferrari aan te schaffen.

Salarisadministratie software of ERP systeem?

Kosten kunnen per systeem en type dienstverlening van de provider immers behoorlijk uiteenlopen. Ben je echter een grotere organisatie en/of wil je niet alleen payroll, maar ook de andere bedrijfsprocessen en dus afdelingen aansluiten op het systeem? Dan zul je kijken naar de brede ERP systemen, met een interne module voor salarisadministratie of eventueel een aan het ERP systeem te koppelen extern payroll systeem.

Extra functionaliteiten van de (salarisadministratie)software

Andere factoren, zoals het automatisch updaten van cao’s, de mogelijkheid van een mobiele app, het gemak waarmee managementinformatie kan worden gegenereerd of de mogelijkheid voor performance management, kunnen een rol spelen in het selecteren van de meest passende software voor jouw organisatie. Bij het kiezen van de software is het voornamelijk belangrijk om de primaire processen na te gaan en te kijken welke software hier het beste op aansluit.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de retail?

Ben jij op zoek naar een salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de retail, voor een interim opdracht of als vaste collega? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

Professionalisering salarisadministratie binnen retail essentieel

Salarisadministratie binnen de retail: doen ze zichzelf te kort?

Veel bedrijven binnen verschillende branches hebben een aparte afdeling voor salarisadministratie en HR, al dan niet vallend onder dezelfde HR eindverantwoordelijke. De retailbranche is één van de branches waarbij HR en salarisadministratie vaak nog als eenzelfde team of zelfs als eenzelfde functie wordt gezien. Hoewel de vakgebieden HR en salarisadministratie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan een duidelijke splitsing tussen salarisadministratie en HR veel opleveren. Niet alleen op het gebied van salarisadministratie, maar voor de gehele organisatie. In deze blog bespreken we de huidige rol van salarisadministratie binnen de retail en wat professionalisering van deze afdeling kan brengen.

De huidige rol van salarisadministratie binnen de retail

Retail is van origine een operationeel georiënteerde sector. In de winkels moet de boel draaiende worden gehouden. Deze doe-mentaliteit heerst van oudsher ook op kantoor. Nog regelmatig zien wij dit terug in een vrij operationeel ingestoken afdeling HR en payroll. De functie van HR officer en HR adviseur zijn regelmatig combinatiefuncties en, anders dan in veel andere branches, is de HR administrateur tegelijkertijd vaak óók salarisadministrateur. Dit is deels begrijpelijk. Zeker omdat de basis voor de salarisadministratie een simpel gegeven lijkt, namelijk de urenregistratie. Bijgehouden en doorgegeven door de filiaalmanager, die dit doet naast alle andere taken in een vaak hectische baan én doorgaans (vanzelfsprekend) geen payroll expertise heeft. Als gevolg van het ogenschijnlijk eenvoudige basisgegeven voor de salarisadministratie, wordt salarisadministratie binnen retail soms beschouwd als minder complex of specialistisch. Echter, door de verschillende soorten diensten met bijbehorende toeslagen, hoge in- en uitstroom en daarmee grote hoeveelheid mutaties en dikwijls meerdere filialen, is voor een correcte salarisadministratie binnen de retail de nodige expertise vereist.

Input voor de salarisadministratie binnen retail

Hiernaast geldt dat er in het proces van aanlevering van de mutaties vaak fouten sluipen, waardoor huidige salarisadministrateurs binnen de retail bovengemiddeld veel correcties uitvoeren. Dit kost veel tijd. Tijd die ten koste gaat van onder andere procesverbetering, het adviseren van andere afdelingen en management over wijzigingen in wet- en regelgeving en hun gevolgen voor de organisatie of optimalisatie van software inrichting. Door het vakgebied salarisadministratie niet te benaderen als expertise, wat bij veel bedrijven nog veel voorkomt, doet de sector zichzelf en het vakgebied wellicht zelfs tekort.

De moderne salarisadministrateur binnen de retail

In veel branches heeft de rol van salarisadministrateur zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot specialisme, waarbij het beeld van alleen ‘uren en mutaties inkloppen’ achterhaald is. In de retailbranche zijn steeds meer bedrijven bezig met procesverbeteringen, maar de voordelen van een goede salarisadministratie gaan veel verder dan dat. De moderne salarisadministrateur controleert niet enkel de cijfertjes, maar is in staat de organisatie proactief te adviseren. Door automatisering hoeven veel registraties en controles niet meer handmatig te worden gedaan, waardoor er tijd overblijft voor advisering. Daar is de juiste kennis voor nodig, onder andere te halen in vakopleidingen als VPS.

Procesverbetering door de moderne salarisadministrateur

Daarbij zijn salarisadministrateurs in staat de mogelijkheden die payroll software biedt, maximaal te benutten. De moderne salarisadministrateur denkt in processen en is voortdurend bezig met het optimaliseren daarvan. Hierbij is het nodig te beschikken over een helikopterview; processen starten of eindigen immers nooit op de eigen afdeling. Bovendien is salarisadministratie onderhevig aan veel veranderingen in wet- en regelgeving; een vakbekwame salarisadministrateur is hier altijd van op de hoogte en in staat deze te vertalen naar oplossingen voor de eigen organisatie. Kortom, de moderne salarisadministrateur kan veel betekenen voor de retailbranche. Het inzetten van een moderne salarisadministrateur zal niet alleen bevorderend zijn voor de salarisadministratie, maar voor de gehele organisatie.

Voordelen van een professionele salarisadministratie binnen retail

Professionalisering van salarisadministratie binnen retail én salarisadministratie beschouwen als specialistisch vak, kan veel winst opleveren. Allereerst wordt hierdoor een nadelig kenmerk binnen retail, namelijk het bovengemiddeld aantal maandelijkse correcties en de tijdsbesteding hieraan, opgeheven. Bovendien zorgt de kennis en expertise van de salarisadministratie voor strakkere processen, waar ook andere afdelingen en bedrijfsprocessen van profiteren; processen starten of eindigen immers nooit op de eigen afdeling. Ook zijn moderne salarisadministrateurs in staat de organisatie proactief te informeren en adviseren over wijzigende wet- en regelgeving. Hierdoor kan organisatie breed winst behaald worden, denk bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden of fiscale zaken. Tenslotte levert het de organisatie niet alleen de voordelen op die nu gemist worden, het wordt ook voor salarisadministrateurs aantrekkelijker om binnen de retailbranche te werken. Een prettige bijkomstigheid in de schaarse arbeidsmarkt van salarisspecialisten.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de retail?

Ben jij op zoek naar een salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de retail, voor een interim opdracht of als vaste collega? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

software voor salarisadministratie binnen retail

Veelvoorkomende software voor salarisadministratie binnen de retail

Een goed softwarepakket neemt veel administratief werk uit handen, en er is ruime keuze. Hoewel alle HR en payroll softwaresystemen uiteraard een basis voor personeelsregistratie en salarisverwerking bieden, zijn er verschillen tussen de vele aanbieders. De software verschillen voornamelijk in de bewerkelijkheid van het systeem, hoe workflows zijn ingericht en welke functionaliteiten al dan niet makkelijk toe te voegen zijn. De retail is een dynamische branche, zeker op het gebied van salarisadministratie. Doordat onder andere de salarisverwerking binnen retail wordt gedaan op basis van het aantal gewerkte uren, is een goede koppeling tussen de HR- en payroll software en het urenregistratiesysteem (soms het kassasysteem) noodzakelijk. De ene software sluit beter aan op de behoeften van de retail branche dan de andere. In deze blog bespreken we de veelvoorkomende software voor salarisadministratie binnen de retail.

Wat zijn de voordelen van een salarisverwerkingssoftware?

Veel retail-bedrijven maken gebruik van softwaresystemen om interne processen, zoals HR processen en salarisadministratie, te optimaliseren. Deze systemen zorgen voor de automatisering van de administratie en omvatten slimme dashboards voor meer grip en inzicht, wat tijd bespaart. Er zijn verschillende aanbieders van softwaresystemen. De softwaresystemen die ze aanbieden variëren op het gebied van functionaliteiten, koppelingen, implementatiesnelheid en support. Daardoor past het ene softwaresysteem beter bij de processen van de retailbranche dan het andere softwaresysteem. Softwaresystemen die in de retailbranche veel voorkomen zijn AFAS en SAP. Vrijwel altijd gekoppeld aan een urenregistratietool.

Software voor salarisadministratie binnen de retail

Er is een aantal kenmerken van de retailbranche die invloed heeft op de softwarekeuze. De retail is namelijk een branche met vaak een hoge in- en uitstroom en daarmee een grote hoeveelheid mutaties. Een workflow die de mutaties eenvoudig kan verwerken is daarom een belangrijk vereiste van de software. Daarnaast werkt de retailbranche met verschillende soorten uren en diensten, zoals avond- en weekenddiensten, met bijbehorende toeslagen. Bovendien hebben veel retailorganisaties meerdere filialen, waardoor er ook een goed overzicht en koppeling moet zijn van de administratieve zaken van alle filialen. Op basis van deze kenmerken zijn er twee softwaresystemen die veel voorkomen binnen de retail: AFAS en SAP. Beide systemen hebben voor- en nadelen en kunnen om verschillende redenen beter passen bij een organisatie.

AFAS Profit binnen de retail branche

AFAS is een softwaresysteem dat in meerdere sectoren gebruikt wordt. De workflows van AFAS zijn makkelijk in gebruik en bij een goede inrichting van het systeem en de ESS en MMS zorgt het softwaresysteem voor versnelling van veel processen. Een goede koppeling tussen het urenregistratiesysteem en het salarisadministratiesysteem is erg belangrijk. AFAS heeft geen eigen interne module voor de urenregistratie. Urenregistratiesystemen, zoals Manus of Tamigo, kunnen wel gemakkelijk aan AFAS gekoppeld worden. Daarnaast is het onderhoud bij AFAS relatief weinig, doordat het systeem automatisch update bij cao-wijzigingen of wijzigingen in de wet- en regelgeving.

SAP binnen de retail branche

SAP is ook een veelgebruikt systeem, maar vereist iets meer kennis en expertise van het systeem. Het voordeel van dit systeem is dat het veel mogelijkheden voor maatwerk biedt, waardoor het helemaal naar de processen van een organisatie ingericht kan worden. De keerzijde is dat er vaak externe specialisten nodig zijn om het systeem goed in te richten of te onderhouden. Naast kennis van salarisadministratie is hiervoor namelijk ook bovengemiddelde functionele en technische kennis vereist. De software zorgt wel voor een effectieve dataverwerking en maakt informatiestromen binnen een organisatie makkelijk en overzichtelijk. Zo heeft SAP bijvoorbeeld wel een interne module voor de urenregistratie, genaamd ‘Time and attendance’. Binnen retail een handige asset. Welke software het beste past bij een bedrijf, hangt uiteraard af van hoe de processen zijn ingericht en wat er met de administratie wordt gedaan.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de retail?

Ben jij op zoek naar een salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de retail, voor een interim opdracht of als vaste collega? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

Moet ik wel of niet mijn PDL behalen als interim salarisadministrateur?

Veel opdrachtgevers geven bij ons aan dat ze het belangrijk vinden dat interim salarisadministrateurs in het bezit zijn van het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). We bespreken dan ook regelmatig of het wel of niet vereist is voor een bepaalde interim opdracht. De opleiding biedt opdrachtgevers de garantie dat je als salarisadministrateur bepaalde competenties hebt ontwikkelt en kennis hebt opgedaan. Aan de andere kant zijn er veel interim salarisadministrateurs die al jaren werkzaam zijn als payroll professional en die hun kennis en ervaring op hebben gedaan in de praktijk. Er zijn verschillende belangrijke argumenten waarom je als interim salarisadministrateur wel je PDL zou moeten behalen. We nemen ze graag met je door en geven daarbij ons advies.

Wat is het Praktijkdiploma Loonadministratie?

Het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) is een opleiding voor salarisadministrateurs, waarin je je competenties en kennis verder ontwikkelt. Je ontwikkelt vaardigheden om een efficiënte loonadministratie op te zetten, krijgt inzicht in de huidige wet- en regelgeving, leert hoe deze toe te passen en hoe om te gaan met verschillende softwaresystemen. In de cursus komen onder andere onderwerpen aan bod als:

  • opstellen van loonstroken en het uitvoeren van loonmutaties
  • verwerken van verlof- en verzuimregistratie
  • berekenen van loonheffingen en sociale premies
  • aanmaken en bijhouden van personeelsdossiers
  • opstellen van loonaangiften en het verzorgen van de aangifte loonheffing
  • toepassen van cao’s en wet- en regelgeving op het gebied van loonadministratie
  • gebruik van verschillende salarisadministratie Software als AFAS, SAP, ADP, NMBRS en Loket

Een signaal naar de opdrachtgever

Het behalen van het PDL is een sterk signaal naar werkgevers en opdrachtgevers dat een salarisadministrateur zich heeft gespecialiseerd in loonadministratie en daarom beter in staat is om taken en verantwoordelijkheden efficiënt en correct uit te voeren. Dit kan bijdragen aan meer erkenning en waardering binnen een organisatie en kan leiden tot grotere professionele groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Brede basis van kennis over de wet- en regelgeving

Het PDL biedt een brede basis van kennis over de wet- en regelgeving rondom loonadministratie. Hierdoor kan een salarisadministrateur zich beter bewust zijn van de mogelijke risico’s en verantwoordelijkheden en deze proactief aanpakken.

Onderscheiden van andere sollicitanten

Nog een reden om het PDL te behalen is dat het een salarisadministrateur helpt zich te onderscheiden van andere sollicitanten of zzp-ers in de arbeidsmarkt. Het toont aan dat een salarisadministrateur zich heeft verdiept in de specifieke eisen van de loonadministratie en daarom in staat is om aan de wensen van werkgevers te voldoen.

Een solide basis

In het algemeen is het behalen van het PDL een slimme keuze voor een salarisadministrateur, omdat het kan bijdragen aan een betere kwaliteit van werk, meer erkenning, waardering en grotere professionele groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen op de regel. Wanneer jij al meer dan tien jaar werkervaring als salarisadministrateur hebt, dan zul je het vak vast onder de knie hebben en zijn opdrachtgevers sneller geneigd je kennis, vaardigheden en expertise te erkennen. Wanneer je echter een beginnend salarisadministrateur bent, net als interim professional start of nog niet over jarenlange ervaring in de praktijk beschikt, dan is het behalen van de PDL belangrijk. Je toont ermee aan dat je over een solide basis beschikt op het vlak van salarisadministratie, waarmee je het vertrouwen van de opdrachtgever wint.

Vanuit de opdrachtgever gezien

Het bezit van een PDL kan een belangrijke factor zijn bij het kiezen van een kandidaat voor een vaste of interim payroll functie. Zeker wanneer er puur op basis van het CV wordt geselecteerd wie er worden uitgenodigd op gesprek. Ondanks het gegeven dat er tegenwoordig vaak aanvullende informatie wordt gestuurd door bemiddelingsbureaus en recruiters, zijn er veel opdrachtgevers die de eerste selectie enkel op basis van het CV doen. Om deze reden is het een waardevolle aanvulling op je CV. Bovendien weerspiegelt het dat je leergierig bent, over en bepaald kennisniveau beschikt en dat je ambitieus bent als interim salarisadministrateur.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de retail?

Ons advies is om het PDL te behalen als je wilt werken als interim salarisadministrateur of als je wilt groeien in je huidige functie. Het kan je helpen om je carrièremogelijkheden te vergroten en je kwalificaties te verbeteren. Wil je graag weten waar je deze cursus kunt volgen of in gesprek met InterimWorX over de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou graag kennen!

 

Meest gebruikte software salarisadministratie binnen het onderwijs

Welke software wordt het meest gebruikt voor salarisadministratie binnen het onderwijs?

Een juist berekend salaris dat op tijd wordt betaald is een belangrijke plicht van een werkgever. De software die een organisatie daarvoor gebruikt en de manier waarop hierin processen al dan niet volledig en efficiënt zijn ingericht en geautomatiseerd, speelt bij deze tijdige correcte salarisverwerking een belangrijke rol. Alle salarisverwerkingssoftware zorgen voor de automatisering en verwerking van verschillende bedrijfsprocessen, maar elke software verschilt in hoe dit geoperationaliseerd kan worden. De mogelijkheden en inrichting van de workflows verschillen per type software. Doordat bedrijfsprocessen tussen branches erg kan verschillen, past de ene software beter bij een organisatie dan de andere. Welke software wordt het meest gebruikt voor salarisadministratie binnen het onderwijs?

Wat zijn de voordelen van een salarisverwerkingssoftware?

Salarisverwerkingssoftware zorgt ervoor dat (administratieve) bedrijfsprocessen verwerkt kunnen worden in één systeem, wat leidt tot efficiëntie en kostenbesparing. Bovendien zorgt de automatisering van deze processen voor minimalisering van fouten. Daarnaast worden cao’s, inclusief pensioenregelingen en salaristabellen, ondersteund en geïntegreerd in de software. Doordat de software gemakkelijk (automatisch) geupdate kan worden, bieden de pakketten doorgaans de nieuwste functionaliteiten en de meest actuele wet- en regelgeving. Dit vereenvoudigt uiteindelijk de salarisadministratie, waardoor er meer tijd is voor advies en strategie. De voorwaarden zijn wel dat de salarisadministrateur over de juiste kennis beschikt én dat het type software aansluit op de bedrijfsprocessen.

Software voor salarisadministratie binnen het onderwijs

Er zijn verschillende soorten software voor de verloning van medewerkers. Binnen het onderwijs zien wij dat veelal de keuze wordt gemaakt voor Visma | Raet of AFAS Profit. Door de complexiteit van de salarisadministratie binnen het onderwijs is het belangrijk dat alle mutaties en handelingen erg overzichtelijk zijn.

AFAS Profit binnen het onderwijs

De workflows van AFAS worden door salarisadministrateurs binnen het onderwijs vaak beschouwd als ondersteunend hierbij, doordat er gewerkt wordt met het front-end system (AFAS Profit InSite). Dit is een soort “tussenplaats” waar alle mutaties terechtkomen en inzichtelijk zijn, zodat salarisadministrateurs controles uit kunnen voeren voordat deze definitief verwerkt worden in het AFAS backend systeem. Hierbij is bovendien inzichtelijk wie welke mutatie heeft ingevoerd. Hierdoor wordt dit systeem in het onderwijs vaak ervaren als inzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Daarnaast kan AFAS de verschillende dienstverbanden die naast elkaar binnen het onderwijs mogelijk zijn, goed verwerken. Het is immers belangrijk dat mutaties op het juiste (hoofd-, sub-, neven-) dienstverband verwerkt worden. Hierdoor zijn de dienstverbanden zeer inzichtelijk. Het feit dat AFAS zelf op de achtergrond snel en tijdig wijzigingen in de onderwijs cao of bijvoorbeeld WKR-aanpassingen doorvoert, wordt door de payroll professional binnen de branche ook vaak als plus ervaren. Naast deze eigenschappen die specifiek voor de salarisverwerking gelden, wordt tenslotte de mogelijkheid die AFAS biedt om als totale ERP oplossing organisatie breed alle bedrijfsprocessen in één systeem te integreren, ook als reden genoemd om voor AFAS te kiezen.

Visma | Raet binnen het onderwijs

Ook Visma | Raet heeft slimme workflows die passen bij de bedrijfsprocessen van het onderwijs. De software wordt gekenmerkt door de flexibele workflow engine, die kan worden aangepast aan de wensen van de organisatie. Dit vereenvoudigt de administratieve taken, waardoor er meer ruimte is voor advies over de HR & payroll processen en managementinformatie. Daarnaast is de mogelijkheid die de Raet software biedt bij het toepassen van de meest actuele wet- en regelgeving binnen de zorg een gehoord argument voor frequent gebruik van het pakket in deze branche.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen het onderwijs?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen het onderwijs? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

De invloed van cao's op salarisadministratie binnen het onderwijs

De invloed van verschillende cao’s op salarisadministratie binnen het onderwijs

Het onderwijs is een bijzondere branche wanneer het aankomt op salarisadministratie. Eén van die bijzonderheden is dat het onderwijs verschillende zeer branche specifieke cao’s kent. Iedere cao heeft specifieke regelgeving voor de verloning van de werknemers. Een (interim) salarisadministrateur moet daarom op de hoogte zijn van de verschillende cao’s en de juiste vaardigheden hebben om een correcte en tijdige payroll in binnen deze branche veilig te stellen. Wat zijn precies de verschillen tussen de cao’s en op welke manier heeft salarisadministratie daarmee te maken? Wij vertellen in deze blog wat de invloed is van de verschillende cao’s op salarisadministratie binnen het onderwijs.

Typen cao’s binnen het onderwijs

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en onderwijsbranche. Zo zijn er verschillende arbeidsvoorwaarden voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders. Ook verschillen ze per soort onderwijs. Alle arbeidsvoorwoorden staan in de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) voor het onderwijs.

De typen cao’s binnen het onderwijs zijn:
– Primair onderwijs;
– Voortgezet onderwijs;
– Middelbaar beroepsonderwijs;
– Hoger onderwijs;
– Onderzoeksinstellingen;
– Onderwijs gerelateerde organisaties.

De salarisadministratie is daarom niet voor elke onderwijsinstelling hetzelfde. Zo variëren bijvoorbeeld de percentages van de eindejaarsuitkering per cao. Hoewel alle onderwijs cao’s uitgebreid zijn en afwijken van veel andere cao’s, staat de cao voor het primaire onderwijs bekend als het meest complex door de hoeveelheid bijzonderheden. Deze variëren van andere regels voor het invullen van de werkgeversverklaring, waarbij in het primaire onderwijs meer componenten mogen worden meegenomen voor het berekenen van het jaarinkomen dan bij het middelbaar of voortgezet onderwijs, tot afwijkende regels in het geval van ouderschapsverlof in het geval van ziekte en een iets andere regeling voor Duurzame Inzetbaarheid dan in de andere cao’s.

Salarisschillen per cao binnen het onderwijs

De verschillende onderwijs cao’s kennen allemaal een systeem van salarisschalen en –treden. Deze verschillen per onderwijssector. Bovendien kunnen er individuele afspraken worden gemaakt met een werknemer binnen een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer tijdelijk een andere functie waarneemt. Die werkzaamheden moeten op een andere manier en wellicht via een andere salarisschaal verloond worden.

Naast deze waarnemingstoeslag, heb je binnen het onderwijs vaak te maken met salarisverschillen door een arbeidsmarkttoeslag of garantietoeslag. Een arbeidsmarkttoeslag is van toepassing wanneer werknemer een individuele regeling treft waarbij zijn of haar salaris meer is dan het maximum in de salarisschaal. Een garantietoeslag wordt gebruikt wanneer de functie van een werknemer door bezuinigingen of reorganisatie in een andere salarisschaal komt en werknemer zijn/haar salaris behoudt.

Bijzonderheden van de pensioenregeling binnen het onderwijs

Pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de pensioenregeling wordt geregeld in de cao. Hoe het pensioen van een werknemer is opgebouwd, is specifiek voor deze branche. Iedere werknemer in het onderwijs is namelijk aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. Het ABP-pensioenfonds biedt een vervangend inkomen bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast keert het nabestaandenpensioen uit aan partners en kinderen van overleden werknemers.

Wat bijzonder is aan deze pensioenregeling is dat opgebouwde dienstjaren bij een voorgaande onderwijsinstelling meetellen voor het pensioen. Dit geldt overigens voor onderwijsondersteunend personeel, zoals leerkrachten, maar niet per definitie voor niet-onderwijs ondersteunend personeel, zoals salarisadministrateurs. Afhankelijk van bepaalde voorwaarden mogen sommige dienstjaren van niet-onderwijs ondersteunend personeel wel meegenomen worden en andere weer niet.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen het onderwijs?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen het onderwijs? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

Veelvoorkomende toeslagen salarisadministratie zorg

Veelvoorkomende toeslagen bij salarisadministratie binnen de zorg

In de zorg gaat het werk altijd door. Ook in de avonduren, nacht, weekenden of op (erkende) feestdagen. Om die reden hebben werknemers van een zorginstelling vaak wisselende dienstroosters. Oproepdiensten, crisisdiensten en onregelmatigheden zijn allemaal onderdeel van het werken binnen de zorg. Om werknemers daarvoor te compenseren is er een diversiteit aan toeslagen opgenomen in de cao en deze moeten worden meegenomen bij de verloning van de werknemers. Dit maakt dat salarisadministratie binnen de zorg weer net anders is dan in andere branches. In deze blog vertellen we je over de veelvoorkomende toeslagen bij salarisadministratie binnen de zorg.

Roosterpakketten binnen de zorg

De wisselende dienstroosters zijn typerend voor de zorg. Daarbij zijn er verschillende soorten diensten die eenzelfde medewerker kan hebben, zoals nachtdiensten of crisisdiensten. Deze roosters worden vaak door zorginstellingen bijgehouden in een apart pakket, het roosterpakket. De output van het roosterpakket is cruciaal, want deze wordt uiteindelijk gebruikt om de verschillende toeslagen per werknemer vast te stellen. Sommige van de bekende reguliere pakketten voor salarisverwerking hebben een ingebouwd of eigen te koppelen roosterpakket. Zeker bij grotere complexe payrolls, zoals in de zorg, wordt er echter vaak gekozen voor een apart roosterpakket. Een optimale inrichting van het roosterpakket en een vloeiende koppeling met de payroll software zijn van cruciaal belang voor een correcte verloning.

Onregelmatigheidstoeslag binnen de zorg

Werknemers worden gecompenseerd voor diensten die buiten de gangbare werkdagen en (kantoor)tijden vallen, door middel van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). De onregelmatigheidstoeslag is een financiële vergoeding of compensatie in tijd voor het werken van onregelmatige uren en is vastgelegd in de cao. De ORT is afhankelijk van de tijden en de dagen waarop gewerkt wordt. Aangezien de gehele zorgbranche te maken heeft met onregelmatige diensten, is de ORT in iedere zorg cao opgenomen. Deze exacte regeling kan per deelsector verschillen.

Toeslagen voor oproepdiensten binnen de zorg

Naast dat de werktijden in de zorgbranche onregelmatig zijn, kunnen er ook spoedgevallen of crisissen zijn waar direct mensen voor nodig zijn. Daarom moet de salarisadministrateur in de zorg ook rekening houden met toeslagen voor verschillende oproepdiensten. Allereerst is er een toeslag voor bereikbaarheidsdiensten. Werknemers met bereikbaarheidsdienst zijn op dat moment niet werkzaam, maar zijn wel verplicht om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Toeslag voor aanwezigheidsdiensten en consignatiediensten

Daarnaast is er ook een toeslag voor aanwezigheidsdiensten. Dit komt vaak voor in de vorm van ‘slaapdiensten’, waarbij de werknemer niet werkzaam is, maar aanwezig moet zijn om in spoedgevallen te kunnen handelen. Als de werknemer tijdens de slaapdienst noodzakelijk werk moet doen, dan ontvangt de werknemer ook salaris over het aantal uren dat hij werkt binnen de slaapdienst. Bovendien zijn er ook toeslagen voor consignatiediensten. Dit is een vergoeding voor de uren dat een werknemer tussen twee opeenvolgende diensten of pauze verplicht bereikbaar is, om in geval van onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk arbeid te kunnen verrichten. De vorm van vergoeding van deze oproepdiensten kan verschillen per deelsector, cao en functie.

Welke diensten een werknemer heeft gewerkt, wordt uit het roosterpakket gehaald. Op basis daarvan bepaalt de salarisadministrateur de toeslagen per werknemer.

Verschillende toeslagen per cao binnen de zorg

Het kan per deelsector binnen de zorg verschillen welke toeslagen van toepassing zijn. Bovendien kan de invulling van de vergoeding ook verschillen per cao. Het is daarom belangrijk dat de salarisadministrateur van de zorginstelling op de hoogte is van de juiste regelgeving. De verschillende toeslagen zijn een bijzonderheid van salarisadministratie binnen de zorg; de loonstrook van een medewerker bij een zorginstelling ziet er doorgaans heel anders uit dan van iemand werkzaam binnen retail.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de zorg?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de zorg? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

Meest gebruikte software salarisadministratie zorg

Meest gebruikte software voor salarisadministratie binnen de zorg

Door de verschillen in salarisadministratie tussen branches, ervaren sommige branches dat de ene software voor salarisverwerking beter aansluit op de behoeften van de branche dan de andere. Hoewel alle systemen een basis voor personeelsregistratie en salarisverwerking bieden, zijn er verschillen tussen de vele aanbieders. De voornaamste verschillen zijn de mogelijkheden tot maatwerk en hoe de workflows zijn ingericht. In deze blog vertellen we welke software voor salarisadministratie het meest gebruikt worden in de zorg.

Wat zijn de voordelen van een salarisverwerkingssoftware?

Salarisverwerkingssoftware zorgt ervoor dat (administratieve) bedrijfsprocessen verwerkt kunnen worden in één systeem, wat leidt tot efficiëntie en kostenbesparing. Bovendien zorgt de automatisering van deze processen voor minimalisering van fouten. Daarnaast worden cao’s, inclusief pensioenregelingen en salaristabellen, ondersteund en geïntegreerd in de software. Doordat de software gemakkelijk (automatisch) geupdate kan worden, bieden de pakketten doorgaans de nieuwste functionaliteiten en de meest actuele wet- en regelgeving. Dit vereenvoudigt uiteindelijk de salarisadministratie, waardoor er meer tijd is voor advies en strategie. De voorwaarden zijn wel dat de salarisadministrateur over de juiste kennis beschikt én dat het type software aansluit op de bedrijfsprocessen.

Software voor salarisadministratie binnen de zorg

Binnen de zorg zijn AFAS Profit, SAP en Visma | Raet veelvoorkomende payroll software.

AFAS Profit in de zorg

AFAS Profit heeft de afgelopen jaren een flinke opmars gemaakt binnen de zorg. Over AFAS Profit is een vaak gehoord geluid van payroll specialisten dat het veel best practices biedt, waarbij veel processen een standaard inrichting hebben. Dit kan efficiënte vloeiende workflows voor de salarisadministrateur betekenen. Ook het feit dat AFAS zelf op de achtergrond snel en tijdig wijzigingen in de zorg cao of bijvoorbeeld WKR-aanpassingen doorvoert, wordt door de payroll professional binnen de branche ook vaak als plus ervaren. Naast deze eigenschappen die specifiek voor de salarisverwerking gelden, wordt de mogelijkheid die AFAS biedt om als totale ERP oplossing organisatie breed alle bedrijfsprocessen in één systeem te integreren, ook als reden genoemd om voor AFAS te kiezen.

SAP in de zorg

De vele mogelijkheden die het omvangrijke SAP biedt, zoals de opties voor allerhande maatwerk, worden enerzijds ervaren als een plus en anderzijds als erg bewerkelijk, zowel in de salarisverwerking als in het onderhoud van het pakket. Dit vereist immers meer kennis van de software. Bovendien is er niet altijd zoiets als ‘kennis van SAP’, omdat de inrichting van SAP juist vanwege alle mogelijkheden voor maatwerk per (zorg)organisatie behoorlijk kan verschillen. Hier staat tegenover dat het systeem vanwege deze flexibiliteit wel volledig ingericht kan worden naar de behoeften van de organisatie.

Visma | Raet in de zorg

Tenslotte is Visma | Raet, in het bijzonder Beaufort Youforce, van oudsher een bekende softwarespeler binnen de zorg. De software wordt gekenmerkt door de flexibele workflow engine, die kan worden aangepast aan de wensen van de organisatie. Ook het BIG-register voor zorgverleners en de mogelijkheden die de Raet software biedt bij het toepassen van de meest actuele wet- en regelgeving binnen de zorg, zijn gehoorde argumenten voor frequent gebruik van het pakket in de branche.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de zorg?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de zorg? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

HR director internationale wholesale en retail organisatie

Insourcing van een nieuwe organisatie binnen een bestaande HR en payroll afdeling. Marieke vertelt over haar ervaring binnen retail.

Waar het afgelopen jaar voor retail sowieso een woelig jaar is geweest door corona, was het dat voor onze opdrachtgever Marieke, HR Director bij een internationale wholesale en retail organisatie, nog nét wat meer. Eind 2020 werd bekendgemaakt dat de organisatie in Nederland een groot deel van haar retail in eigen beheer zou gaan nemen, een besluit met grote impact op de organisatie, HR en salarisadministratie. Want wat komt er kijken bij een overname? En hoe integreer je een retailorganisatie in je salarisadministratie, HR beleid en processen? Voldoende uitdagingen, waarvoor Marieke een passende nieuwe collega zocht.

Een HR specialist met kennis van retail

“Vanaf begin 2021 kregen wij tientallen winkels in eigen beheer die we overnamen van één van de franchisepartners, terwijl we tot dan toe nog geen ervaring hadden met retail in Nederland. Deze ervaring hadden we wel in andere landen, maar door verschillen in wet- en regelgeving is dat toch heel anders,” vertelt Marieke. “Om dit in goede banen te leiden hadden we iemand nodig die zowel heel operationeel als strategisch te werk kon gaan. Dat is een lastig profiel om te werven en de situatie met corona zorgde er ook nog eens voor dat mensen minder bereid waren een vaste baan op te zeggen”.

Een bureau met ervaring in werving van HR en Payroll Specialisten voor retail

Aangezien de meeste kandidaatprofielen óf beter passen bij de operationele kant van de baan, óf bij de strategische kant ervan, hebben InterimWorX en Marieke samen gekeken naar de juiste formulering van het profiel om sollicitanten te krijgen passend bij de functie. “Zo hebben we het profiel iets smaller ingezet; op administratieve processen en het hebben van affiniteit met zaken from scratch opzetten,” licht Marieke toe. “Wanneer je niet precies weet wat je zoekt is een partner met veel ervaring in de business om mee te sparren heel waardevol. Een partij die vaker heeft geworven voor salarisadministratieve en HR functies binnen retail, weet wat speelt in de branche en welke profielen er te vinden zijn in de markt. Een dialoog met een bureau helpt mij denken en die eerlijk tegen me durft te zeggen; leuk wat je nu zoekt, Marieke, maar dat is niet realistisch,” vertelt Marieke lachend.

Ook qua type persoon vroeg de functie om specifieke karaktereigenschappen. Aangezien het een, voor de organisatie, nieuwe functie betrof bewandel je als eenling toch een ongeplaveide weg, zoals Marieke het omschrijft. “Je moet zelf de stenen kopen, neerleggen én egaliseren. Je zoekt iemand die een administratieve kei is, maar die ook de weg kan uitdenken en zien en die bovendien een bescheiden karakter heeft. Je hebt in deze functie veel contact met het winkelpersoneel en moet ook daar een goede relatie mee kunnen opbouwen.”

Uitdagingen voor de HR afdeling

“Wanneer je een overname doet liggen er vele uitdagingen voor de HR afdeling. In ons geval namen we een lang bestaand bedrijf over, dat zijn eigen cultuur en practices heeft opgebouwd. Het HR beleid verschilde van visie en ook administratief moet er veel geregeld worden, en dat terwijl de business gewoon door draait en iedereen natuurlijk aan het eind van de maand een foutloze betaling van zijn of haar salaris verwacht.”

“Toen we de winkels overnamen in januari, waren ze allemaal dicht als gevolg van de toen geldende corona maatregelen. Dat creëert enerzijds een enorme druk op de organisatie, want je hebt toch net een flinke investering gedaan, maar het zorgde ook voor wat ademruimte om een goede overgang te realiseren.” De nieuw gevonden medewerker kon beginnen met het goed in kaart brengen van wat we overgenomen hadden: hoe zien de contracten eruit en wat vinden we daarvan? Daarnaast hebben we haar gevraagd om op basis van een survey kwantitatieve en kwalitatieve feedback van de winkelvloer te verwerken, met als doel meer inzicht te krijgen in hoe we ons salesforce goed kunnen ondersteunen en maximaal kunnen inzetten.”

Het HR beleid van twee bedrijven met elkaar integreren

Naast de praktische zaken is het bij een overname ook van groot belang om de twee verschillende culturen zo goed mogelijk met elkaar te integreren. “We vinden het belangrijk dat mensen met een goed gevoel voor ons werken en dit ook uitstralen.” Daarom ging de nieuwe medewerker ook aan de slag met het in kaart brengen van de talenten en eventuele problemen in alle overgenomen winkels.

“Wij zijn een familiebedrijf en persoonlijke waarden staan bij ons voorop: bescheiden, respect staat voorop, we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zien en behandelen elkaar als mens. We vinden het dus ook belangrijk dat we een goed gevoel en beeld hebben bij de mensen die dagelijks voor ons op de winkelvloer staan. Zij spreken onze klanten en zijn ons visitekaartje: als zij happy zijn in hun baan, is dat goed voor het hele bedrijf. Daarom vinden wij het belangrijk dat ook met hen gesproken wordt over hun ambities, carrièrepad en opleidingsbehoeften en -wensen. We willen hen graag kunnen binden en boeien.”

“Zeker met het oog op de toekomst van retail is je winkelpersoneel enorm belangrijk”, sluit Marieke ons gesprek af. “Winkels blijven belangrijk, maar gaan waarschijnlijk meer en meer de functie van een het bieden van een merkbeleving vervullen. Je verkoopmedewerkers spelen daarin een belangrijke rol; niet alleen in hun klantgerichtheid, maar ook hoe zij inspelen op deze merkbeleving naar onze klanten toe.

Learning & development binnen salarisadministratie

Salarisadministratie is een vakgebied dat zich de laatste jaren steeds meer heeft ontwikkeld. In een markt waar de vraag naar salarisadministrateurs het aanbod overtreft, vraagt het vakgebied ook nog eens om de voortdurende ontwikkeling van vaardigheden en kennis van de gevestigde salarisadministrateurs. Zonder het vakgebied in oude stijl te kort te doen, betreffen de werkzaamheden immers allang niet meer enkel zorgen voor het correct muteren en een tijdige juiste salarisbetaling. Het adviseren van het management en optreden als afdeling overschrijdend aanspreekpunt, denken in processen en de optimalisatie hiervan, net als software optimaal voor je laten werken, zijn in toenemende mate belangrijk. Waarbij het voortdurend op de hoogte blijven van de wijzigende wet- en regelgeving en de toepassing hiervan binnen de eigen organisatie uiteraard ongewijzigd essentieel blijven. Dit maakt de functie van salarisadministrateur steeds interessanter, de salarisadministrateur wordt op verschillende manieren uitgedaagd. Voldoende uitdaging en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen jouw vakgebied zijn belangrijke factoren voor uiteindelijke baantevredenheid. Maar wat zijn de doorgroeimogelijkheden eigenlijk binnen salarisadministratie en hoe kun je deze stappen maken? Wij leggen het je hier allemaal uit!

Carrièreperspectief van een salarisadministrateur

Binnen salarisadministratie heb je verschillende doorgroeimogelijkheden. Aan het begin van je carrière start je als junior salarisadministrateur, waarbij de taken nog relatief beperkt zijn tot bijvoorbeeld het invoeren van bepaalde mutaties en deeltaken, zoals het uitvoeren van de reiskostenvergoeding of het afhandelen van een ander type declaraties. Naarmate je meer ervaring en kennis opdoet, kun je doorgroeien naar medior en uiteindelijk naar senior salarisadministrateur. Elke stap omhoog gaat gepaard met complexere administratieve en/of advies vraagstukken en meer verantwoordelijkheden. Als medior salarisadministrateur of ‘payroll officer’ ontwikkel je je tot een vak volwassen, allround uitvoerend salarisadministrateur. Als senior salarisadministrateur of ‘payroll specialist’ focus je je naast de operatie, ook op optimalisatie, advies en projecten. Naast de groei naar medior of senior, kun je bovendien de uitdaging vinden in het aansturen van een team van salarisadministrateurs. Een leidinggevende functie vraagt weer andere vaardigheden, maar je blijft wel in contact met het werk van salarisadministratie. Wie geen leidinggevende ambities heeft, maar wel op andere wijze zichzelf wil uitdagen, kan er ook voor kiezen om als zelfstandige of in de detachering aan de slag te gaan. Dit geeft veel afwisseling, nieuwe situaties en doorgaans meer vrijheid. Een zijstap naar PSA (personeels- en salarisadministratie) voor verbreding is tegenwoordig minder gangbaar, maar ook een optie. Daarnaast is er de mogelijkheid om te specialiseren als compensation & benefits expert. Deze functie biedt andere mogelijkheden en vraagt om andere skills, omdat je onder andere moet onderhandelen met ondernemingsraden en vakbonden en vaker nog dan in de rol van salarisadministrateur, moet schakelen met overheidsinstanties, belasting consulenten of payroll providers.

Hoe kan je de stap maken naar salarisadministrateur vanuit een andere functie?

Salarisadministrateurs zijn in de basis administratief medewerkers, opererend binnen een specialistische rol op het snijvlak van HR en finance. Deze vakgebieden bieden daarom een goede basis om de stap te maken naar salarisadministratie. Een veelgevraagd diploma bij functies in salarisadministratie is het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL).  Dit is een kort durende opleiding op mbo 4 niveau die op verschillende onderwijsinstellingen in Nederland wordt aangeboden. PDL bestaat uit 3 modules, Loonheffingen niveau 4, Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 4 en Personeel Organisatie & Communicatie niveau 4. Als je nog geen ervaring hebt als administratief medewerker, wordt geadviseerd om voorafgaand een diploma Basiskennis Loonadministratie (BKL), Praktijkdiploma Boekhouden of Moderne Bedrijfsadministratie te halen. BKL is een kortdurende opleiding op mbo 3 niveau en bestaat uit twee modules, Loonheffingen niveau 3 en Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 3. Na het behalen van BKL kun je aan de slag als startend of junior salarisadministrateur.

Wanneer je je verder wilt specialiseren, dan is de Vakopleiding Payroll Services (VPS) een goede vervolgstap. Deze opleiding biedt meer verdieping op hbo-niveau en stelt je in staat nog beter te schakelen met andere relevante afdelingen. Behalve dat VPS ten opzichte van PDL zorgt voor een behoorlijke verdieping in de onderwerpen Loonheffingen, Arbeidsrecht en sociale zekerheid, biedt VPS ook meer specialisatie op de gebieden Personeel & organisatie en Communicatie. Deze worden, anders dan bij PDL, in de VPS opleiding aangeboden als los van elkaar staande volwaardige modules op niveau 5. Salarisspecialisten in het bezit van VPS groeien doorgaans door in een Senior Payroll rol waarin advies en processen standaard onderdeel van de functie zijn. Ook voor een leidinggevende functie als Teamleider Payroll of Manager Salarisadministratie is VPS niveau de norm.

Salarisadministrateurs moeten voortdurend bijscholen

Voor een salarisprofessional is niet alleen het verkrijgen van vakkennis van belang, maar vooral ook het onderhouden en updaten van die kennis. Dit komt doordat het vakgebied continu in beweging is. Salarisadministrateurs moeten voortdurend bijscholen om te beschikken over de juiste kennis en zo te kunnen zorgen voor correcte implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de werkkostenregeling (WKR) en de AVG in 2020. Dit heeft invloed gehad op de werkzaamheden en processen binnen salarisadministratie. Om die reden is het belangrijk dat salarisadministrateurs voortdurend bijleren. Diverse opleiders bieden (online) opleidingen, trainingen en seminars voor salarisprofessionals, waarbij de trainers ook zelf in de praktijk werken.

Bovendien zorgt de automatisering van verschillende processen ervoor dat de rol als salarisadministrateur verschuift van uitvoerend naar adviserend. Daardoor worden vaardigheden, zoals communicatie en kennis van andere afdelingen, steeds belangrijker. Goede soft skills zijn nu eerder regel, dan uitzondering bij een functie als salarisadministrateur. Ontwikkeling in deze vaardigheden wordt daarom ook steeds belangrijker.

Solliciteren als salarisadministrateur

Lijkt het je leuk om als salarisadministrateur aan de slag te gaan, een volgende stap te maken in je payroll loopbaan of heb je vragen? Wij zijn er om jou te helpen de juiste keuze te maken. Bekijk nu onze vacatures binnen salarisadministratie of vraag een gratis en vrijblijvend job consult aan met een van onze consultants.