088 408 6789

De belangrijkste veranderingen in de gemeentelijke cao van 2023

Op 22 februari 2023 is er een principeakkoord voor een nieuwe cao Gemeenten/SGO gesloten. Dit ging niet zonder slag of stoot en er werd voorafgaand veel gestaakt. Waarom kan het zolang duren voordat er een akkoord is? Welke afspraken zijn er vastgelegd en wat betekent dat voor werknemers? Deze cao geldt van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023. Maar wat gebeurt er na die tijd? In deze blog leggen we je alles uit over de veranderlijke cao van gemeenten.

Waarom is een cao belangrijk en is er flink gestaakt?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een contract waarin allerlei afspraken staan over loon, werktijden, toeslagen, vakanties, scholing, pensioen etc. Het is je zeker niet ontgaan dat er de afgelopen tijd veel is gestaakt in verschillende branches; zo ook binnen de gemeentelijke sector. Het doel van zo’n staking is voornamelijk het verkrijgen van loonsverhoging. Afgelopen jaar (begin februari) heeft de gemeentelijke sector gestaakt voor een loonsverhoging van 12%, een automatische prijscompensatie en vermindering van de werkdruk.

Die staking heeft ervoor gezorgd dat er een principeakkoord kwam. Dus, stakingen kunnen daadwerkelijk leiden tot veranderingen in een cao die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van het personeel.

De belangrijkste veranderingen van de gemeentelijke cao van 2023

Door de staking zijn er in de gemeentelijke cao van 2023 flinke wijzigingen gekomen die effect hebben op de arbeidsvoorwaarden van mensen die bij de gemeente werken. Deze wijzigingen zijn bedoeld om het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers te verbeteren en de cao inclusiever te maken. Hierbij de belangrijkste veranderingen die in deze cao zijn opgenomen:

Salarisverhoging
Een opvallende verandering is de salarisverhoging. Vanaf 2 januari 2023 zullen de salarissen van gemeentewerknemers stijgen met €240 en vervolgens met 2%. Dit komt neer op een indrukwekkende gemiddelde loonsverhoging van 9,1%.

Minimumloon
Hoewel het minimumsalaris van €14 per uur onveranderd blijft, zijn er aanpassingen gemaakt aan de loonschalen met periodieken die onder €2.184 vallen. Dit kan positieve gevolgen hebben voor degenen die zich in de lagere loonschalen bevinden.

Vergoeding voor hybride werken
In lijn met de veranderende werkpatronen, zullen thuiswerkende medewerkers vanaf 1 mei 2023 recht hebben op een dagelijkse vergoeding van €3 netto voor hybride werken. Dit omvat €2,15 voor thuiswerken en €0,85 voor internetkosten, wat de kosten voor werken op afstand kan verlichten.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt verhoogd van 43,2 uur (zes dagen) naar 50,4 uur (zeven dagen). Dit biedt medewerkers meer flexibiliteit bij het plannen van hun vrije tijd. Ook wordt 5 mei een doorbetaalde feestdag vanaf 2024.

Bevrijdingsdag als feestdag
Een bijzondere wijziging is de erkenning van 5 mei als een officiële feestdag vanaf 1 januari 2024, met behoud van salaris en toelages.

Sociale zekerheid
De regels met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling bij ziekte worden aangepast aan de algemene Nederlandse regels. Dit resulteert in een nieuw loondoorbetalingsschema van 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar, vanaf 1 januari 2024. Ook het derde ziektejaar wordt afgeschaft vanaf 2024.

Meer vakantie-uren opsparen
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om meer vakantie-uren op te sparen, met een maximum van 187 uur, in vergelijking met 144 uur voorheen.

Inclusiviteit
De cao Gemeenten wordt inclusiever, met speciale aandacht voor niet-traditionele gezinsvormen en ondersteuning bij rouw en de overgang. Het doel is ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich kunnen identificeren met en gelijke toegang hebben tot de arbeidsvoorwaarden in de cao. Dit is een belangrijke stap naar een meer diverse en ondersteunende werkomgeving.

Overige veranderingen
Medewerkers kunnen vanaf 2024 onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden. de Ontslagcommissie sector Gemeenten blijft actief tot 1 januari 2026. de aanspraak op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof wordt vereenvoudigd.

Kortom, de gemeentelijke cao van 2023 brengt verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en benadrukt het belang van inclusiviteit en welzijn voor alle gemeentewerknemers.

Hoe ga je als salarisadministrateur om met veranderlijke cao’s binnen gemeenten?

Als salarisadministrateur is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de geldende cao. Wijzigingen in een cao kunnen grote financiële en organisatorische gevolgen hebben voor gemeenten. Dit kan leiden tot hogere kosten en veranderingen in arbeidsvoorwaarden. Hier zijn enkele tips over hoe je als salarisadministrateur kunt omgaan met veranderende cao’s binnen de gemeentelijke sector.

1.  Blijf op de hoogte
Cao’s kunnen jaarlijks wijzigen. Het is van belang om up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen. Monitor de websites van cao-partijen en meld je aan voor nieuwsbrieven om geen belangrijke updates te missen.

2. Pas wijzigingen tijdig toe
Direct toepassen van cao-wijzigingen is belangrijk om verwarring en fouten te voorkomen. Wacht niet te lang na de onderhandelingen voordat je de aanpassingen doorvoert.

3. Test de wijzigingen
Voordat je wijzigingen definitief doorvoert, is het verstandig om deze grondig te testen. Dit minimaliseert het risico op fouten en mogelijke problemen.

4. Communiceer met medewerkers
Zorg ervoor dat medewerkers volledig op de hoogte zijn van de veranderingen in de cao. Effectieve communicatie via nieuwsbrieven, e-mails, of interne berichten is hierbij van groot belang.

Als je deze tips opvolgt, kun je als salarisadministrateur binnen gemeenten beter omgaan met veranderende cao’s. Dit zorgt voor nauwkeurigheid en naleving, en het houdt werknemers tevreden terwijl de gemeente soepel blijft functioneren.

De gemeentelijke cao van 2023: Een positieve stap vooruit

De gemeentelijke cao van 2023 heeft belangrijke verbeteringen gebracht voor gemeentewerknemers, zoals salarisverhogingen, extra verlofdagen, en erkenning van Bevrijdingsdag als feestdag vanaf 2024. Dit komt doordat werknemers sterk opkwamen voor hun rechten.

Nu er tevredenheid heerst over de nieuwe afspraken in deze cao, is het altijd weer verrassend wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat denk jij dat er zal veranderen in de gemeentelijke cao van 2024?

frame
frame