088 408 6789

Veelvoorkomende toeslagen bij salarisadministratie binnen de zorg

In de zorg gaat het werk altijd door. Ook in de avonduren, nacht, weekenden of op (erkende) feestdagen. Om die reden hebben werknemers van een zorginstelling vaak wisselende dienstroosters. Oproepdiensten, crisisdiensten en onregelmatigheden zijn allemaal onderdeel van het werken binnen de zorg. Om werknemers daarvoor te compenseren is er een diversiteit aan toeslagen opgenomen in de cao en deze moeten worden meegenomen bij de verloning van de werknemers. Dit maakt dat salarisadministratie binnen de zorg weer net anders is dan in andere branches. In deze blog vertellen we je over de veelvoorkomende toeslagen bij salarisadministratie binnen de zorg.

Roosterpakketten binnen de zorg

De wisselende dienstroosters zijn typerend voor de zorg. Daarbij zijn er verschillende soorten diensten die eenzelfde medewerker kan hebben, zoals nachtdiensten of crisisdiensten. Deze roosters worden vaak door zorginstellingen bijgehouden in een apart pakket, het roosterpakket. De output van het roosterpakket is cruciaal, want deze wordt uiteindelijk gebruikt om de verschillende toeslagen per werknemer vast te stellen. Sommige van de bekende reguliere pakketten voor salarisverwerking hebben een ingebouwd of eigen te koppelen roosterpakket. Zeker bij grotere complexe payrolls, zoals in de zorg, wordt er echter vaak gekozen voor een apart roosterpakket. Een optimale inrichting van het roosterpakket en een vloeiende koppeling met de payroll software zijn van cruciaal belang voor een correcte verloning.

Onregelmatigheidstoeslag binnen de zorg

Werknemers worden gecompenseerd voor diensten die buiten de gangbare werkdagen en (kantoor)tijden vallen, door middel van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). De onregelmatigheidstoeslag is een financiële vergoeding of compensatie in tijd voor het werken van onregelmatige uren en is vastgelegd in de cao. De ORT is afhankelijk van de tijden en de dagen waarop gewerkt wordt. Aangezien de gehele zorgbranche te maken heeft met onregelmatige diensten, is de ORT in iedere zorg cao opgenomen. Deze exacte regeling kan per deelsector verschillen.

Toeslagen voor oproepdiensten binnen de zorg

Naast dat de werktijden in de zorgbranche onregelmatig zijn, kunnen er ook spoedgevallen of crisissen zijn waar direct mensen voor nodig zijn. Daarom moet de salarisadministrateur in de zorg ook rekening houden met toeslagen voor verschillende oproepdiensten. Allereerst is er een toeslag voor bereikbaarheidsdiensten. Werknemers met bereikbaarheidsdienst zijn op dat moment niet werkzaam, maar zijn wel verplicht om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Toeslag voor aanwezigheidsdiensten en consignatiediensten

Daarnaast is er ook een toeslag voor aanwezigheidsdiensten. Dit komt vaak voor in de vorm van ‘slaapdiensten’, waarbij de werknemer niet werkzaam is, maar aanwezig moet zijn om in spoedgevallen te kunnen handelen. Als de werknemer tijdens de slaapdienst noodzakelijk werk moet doen, dan ontvangt de werknemer ook salaris over het aantal uren dat hij werkt binnen de slaapdienst. Bovendien zijn er ook toeslagen voor consignatiediensten. Dit is een vergoeding voor de uren dat een werknemer tussen twee opeenvolgende diensten of pauze verplicht bereikbaar is, om in geval van onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk arbeid te kunnen verrichten. De vorm van vergoeding van deze oproepdiensten kan verschillen per deelsector, cao en functie.

Welke diensten een werknemer heeft gewerkt, wordt uit het roosterpakket gehaald. Op basis daarvan bepaalt de salarisadministrateur de toeslagen per werknemer.

Verschillende toeslagen per cao binnen de zorg

Het kan per deelsector binnen de zorg verschillen welke toeslagen van toepassing zijn. Bovendien kan de invulling van de vergoeding ook verschillen per cao. Het is daarom belangrijk dat de salarisadministrateur van de zorginstelling op de hoogte is van de juiste regelgeving. De verschillende toeslagen zijn een bijzonderheid van salarisadministratie binnen de zorg; de loonstrook van een medewerker bij een zorginstelling ziet er doorgaans heel anders uit dan van iemand werkzaam binnen retail.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de zorg?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de zorg? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

frame
frame