+31 (0)172 51 99 00

De invloed van verschillende cao’s op salarisadministratie binnen het onderwijs

Het onderwijs is een bijzondere branche wanneer het aankomt op salarisadministratie. Eén van die bijzonderheden is dat het onderwijs verschillende zeer branche specifieke cao’s kent. Iedere cao heeft specifieke regelgeving voor de verloning van de werknemers. Een (interim) salarisadministrateur moet daarom op de hoogte zijn van de verschillende cao’s en de juiste vaardigheden hebben om een correcte en tijdige payroll in binnen deze branche veilig te stellen. Wat zijn precies de verschillen tussen de cao’s en op welke manier heeft salarisadministratie daarmee te maken? Wij vertellen in deze blog wat de invloed is van de verschillende cao’s op salarisadministratie binnen het onderwijs.

Typen cao’s binnen het onderwijs

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en onderwijsbranche. Zo zijn er verschillende arbeidsvoorwaarden voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders. Ook verschillen ze per soort onderwijs. Alle arbeidsvoorwoorden staan in de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) voor het onderwijs.

De typen cao’s binnen het onderwijs zijn:
– Primair onderwijs;
– Voortgezet onderwijs;
– Middelbaar beroepsonderwijs;
– Hoger onderwijs;
– Onderzoeksinstellingen;
– Onderwijs gerelateerde organisaties.

De salarisadministratie is daarom niet voor elke onderwijsinstelling hetzelfde. Zo variëren bijvoorbeeld de percentages van de eindejaarsuitkering per cao. Hoewel alle onderwijs cao’s uitgebreid zijn en afwijken van veel andere cao’s, staat de cao voor het primaire onderwijs bekend als het meest complex door de hoeveelheid bijzonderheden. Deze variëren van andere regels voor het invullen van de werkgeversverklaring, waarbij in het primaire onderwijs meer componenten mogen worden meegenomen voor het berekenen van het jaarinkomen dan bij het middelbaar of voortgezet onderwijs, tot afwijkende regels in het geval van ouderschapsverlof in het geval van ziekte en een iets andere regeling voor Duurzame Inzetbaarheid dan in de andere cao’s.

Salarisschillen per cao binnen het onderwijs

De verschillende onderwijs cao’s kennen allemaal een systeem van salarisschalen en –treden. Deze verschillen per onderwijssector. Bovendien kunnen er individuele afspraken worden gemaakt met een werknemer binnen een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer tijdelijk een andere functie waarneemt. Die werkzaamheden moeten op een andere manier en wellicht via een andere salarisschaal verloond worden.

Naast deze waarnemingstoeslag, heb je binnen het onderwijs vaak te maken met salarisverschillen door een arbeidsmarkttoeslag of garantietoeslag. Een arbeidsmarkttoeslag is van toepassing wanneer werknemer een individuele regeling treft waarbij zijn of haar salaris meer is dan het maximum in de salarisschaal. Een garantietoeslag wordt gebruikt wanneer de functie van een werknemer door bezuinigingen of reorganisatie in een andere salarisschaal komt en werknemer zijn/haar salaris behoudt.

Bijzonderheden van de pensioenregeling binnen het onderwijs

Pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de pensioenregeling wordt geregeld in de cao. Hoe het pensioen van een werknemer is opgebouwd, is specifiek voor deze branche. Iedere werknemer in het onderwijs is namelijk aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. Het ABP-pensioenfonds biedt een vervangend inkomen bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast keert het nabestaandenpensioen uit aan partners en kinderen van overleden werknemers.

Wat bijzonder is aan deze pensioenregeling is dat opgebouwde dienstjaren bij een voorgaande onderwijsinstelling meetellen voor het pensioen. Dit geldt overigens voor onderwijsondersteunend personeel, zoals leerkrachten, maar niet per definitie voor niet-onderwijs ondersteunend personeel, zoals salarisadministrateurs. Afhankelijk van bepaalde voorwaarden mogen sommige dienstjaren van niet-onderwijs ondersteunend personeel wel meegenomen worden en andere weer niet.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen het onderwijs?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen het onderwijs? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

frame
frame