088 408 6789

Hoe ontwikkel je jezelf tot de moderne salarisadministrateur?

De taken en verantwoordelijkheden van salarisadministrateurs zijn aan verandering onderhevig. Door digitalisering, automatisering en alsmaar complexere wet- en regelgeving wordt de rol van de salarisadministrateur veelzijdiger en complexer. Bedrijven zijn niet meer op zoek naar de traditionele salarisadministrateur die enkel muteert, registreert en controleert, maar vragen naar de moderne salarisadministrateur; communicatief sterk, op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de branche en gefocust op het optimaliseren van interne processen. Klinkt intimiderend? Met deze stappen ontwikkel jij jezelf tot de moderne salarisadministrateur en kun je écht waarde toevoegen bij ieder bedrijf!

1. Durf advies te geven

Digitalisering en automatisering hebben grote impact op functies in verschillende branches. Dit geldt ook voor salarisadministrateurs. Door de automatisering van salarisverwerking zijn salarisadministrateurs minder tijd kwijt aan uitvoerende activiteiten en is er meer ruimte voor de adviserende rol. Bedrijven verwachten van moderne salarisadministrateur dat zij in staat zijn om verschillende afdelingen met elkaar te verbinden. Daarvoor is zowel vakspecifieke kennis, als kennis van management nodig. Bovendien moet de moderne salarisadministrateur hiervoor beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Om je te ontwikkelen tot moderne salarisadministrateur moet je allereerst advies durven geven. ‘Waarom durven?’, vraag je je misschien af. Bij deze bredere verantwoordelijkheid waarbij je verschillende afdelingen adviseert, gaat het niet enkel om het opsommen van de mogelijke opties, zodat management uiteindelijk zelf de afweging en keuze moet maken. Het is belangrijk dat je jouw advies geeft over wat de beste optie is en dit kunt uitleggen aan zowel vakgenoten, als leken. Daarbij moet het advies uiteraard gebaseerd zijn op de huidige situatie, maar het moet ook zorgen voor verbetering op lange termijn. Dat brengt ons bij het tweede punt.

2. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Frequente veranderingen binnen het vakgebied zijn salarisadministrateurs wel gewend. Maar om hier goed mee om te kunnen gaan, moet de moderne salarisadministrateur proactief stappen ondernemen om succesvol te anticiperen op deze veranderingen. Bovendien verwachten steeds meer bedrijven ook dat salarisadministrateurs, naast de vereiste vakkennis, ook altijd pro-actief op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen de branche. Zo zijn salarisadministrateurs vaak het aanspreekpunt voor adviezen over de almaar complexer wordende wet- en regelgeving. Bovendien zijn er steeds meer slimme technologieën en HR-softwaresystemen waar salarisadministrateurs mee te maken krijgen: werknemers kunnen hun eigen verlofdagen invoeren, workflows worden grotendeels geautomatiseerd en onregelmatigheden in de loonrun worden met behulp van AI-systemen opgespoord. Om in staat te zijn oplossingen te bieden voor specifieke situaties of lastige problemen, moet de moderne salarisadministrateur kennis hebben van recente én toekomstige ontwikkelingen. Deze kennis kunnen zij enkel vergaren door proactief te verdiepen in de veranderingen en niet afwachten tot de verplichte bijscholing.

3. Focus op het optimaliseren van processen

Er wordt verwacht dat de moderne salarisadministrateur op de hoogte is van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied en in staat is adequaat advies te geven aan verschillende afdelingen binnen het bedrijf, naast het registreren en controleren van belangrijke en gevoelige informatie. Des te belangrijker dat hij of zij zich ook richt op het optimaliseren van de processen. Een moderne salarisadministrateur denkt in processen en is voortdurend bezig met het optimaliseren daarvan. Wanneer de moderne salarisadministrateur zijn of haar aanpassingsvermogen, kennis én vermogen om deze kennis te vertalen en te delen met de organisatie combineert, ontwikkelt niet alleen de salarisadministrateur zelf, maar ook de hele payroll van de organisatie. Hierbij is een helikopterview vereist, doordat de processen nooit eindigen bij één enkele afdeling. Processen worden steeds meer geoptimaliseerd met behulp van verschillende software-systemen. Dit brengt ons ook bij het laatste punt.

4. Vergaar kennis van de software

De moderne salarisadministrateur is niet bang dat zijn functie komt te vervallen door de digitalisering binnen salarisverwerking. Hij of zij grijpt dit juist aan als een kans om extra waarde toe te voegen voor de organisatie. Hoewel administratieve werkzaamheden deels overgenomen worden door computers door de toenemende automatisering, bestaat de rol van de salarisadministrateur nog steeds verantwoordelijkheden die uitgevoerd moeten worden door mensen. Zo moet de moderne salarisadministrateur kennis hebben van verschillende software-systemen, zodat zij in staat zijn de systemen te controleren en vragen vanuit de organisatie te kunnen beantwoorden. Hiervoor is niet alleen cijfermatig inzicht vereist, maar ook kennis van de verschillende IT- en software-systemen. De rol van de salarisadministrateur verandert en wordt complexer, doordat zij nu ook de problem solver van de technologie zijn. Moderne salarisadministrateurs interesseren zich in de mogelijkheden die HR en payroll software bieden om salarisadministratie te optimaliseren.

Dus, wat moet je doen?

Dus, wat moet je doen om jezelf te ontwikkelen jij jezelf tot de moderne salarisadministrateur? Ontwikkel de juiste communicatieve vaardigheden om adequaat advies te kunnen en durven geven. Wees daarbij op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het salarisadministratie-vakgebied, zodat je goed op alle veranderingen kunt anticiperen. Gebruik bovendien de extra ruimte die je hebt gekregen door de toenemende automatisering om interne processen te optimaliseren en laat daarbij HR en payroll software-systemen voor je werken. Zo ben je binnen no-time van onschatbare waarde voor elke organisatie!

Op zoek naar uitdaging of de moderne salarisadministrateur?

Ben jij payroll specialist en wil je je graag verder ontwikkelen, binnen de organisatie waar je nu werkt of daar buiten? Of ben je opdrachtgever en wil je de salarisadministratie binnen jouw organisatie moderniseren of optimaliseren? InterimWorX vertelt graag meer over de mogelijkheden en onze diensten. Neem vooral contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking!

frame
frame