088 408 6789

De opmars van de HR Business Partner, een wezenlijk andere rol dan HR adviseur of een spannend buzzwoord voor één en dezelfde functie?

De afdeling Human Resources werd traditioneel gezien een ondersteunende rol toebedeeld. De werkzaamheden lagen voornamelijk op het operationele vlak. Het  waarborgen van het werknemersbestand en de organisatiecultuur vormde de kerntaak van de afdeling. In de loop der jaren ontwikkelden de inmiddels ouderwetse functietitels van ‘Personeelsadministrateur’ en ‘P&O’er’ zich tot ‘HR officer’ en ‘HR adviseur’. Het zal je echter niet zijn ontgaan dat de afgelopen jaren een andere HR trend valt te ontwaren: ook op strategisch niveau krijgen HR professionals geleidelijk aan meer zeggenschap, doorgaans in de functie van ‘HR Business Partner’. Binnen veel organisaties speelt de vraag of zij mee moeten bewegen met deze ontwikkeling, terwijl HR professionals zich geregeld afvragen of hun competenties nog wel aansluiten bij de eisen van modern HR. In deze blog analyseren we hoe deze trend het beste te duiden is en of er daadwerkelijk een HR revolutie aan de gang is.

Bedrijfsfilosofie in ontwikkeling

De veranderende rol van HR afdelingen valt in zekere mate terug te leiden naar de nasleep van de economische crisis van 2008. De recessie zette veel bedrijven er destijds toe aan om zo veel mogelijk kosten te besparen. Hoewel dit op korte termijn een lastenverlichting opleverde, werd het toch ook al snel duidelijk dat een bedrijfsfilosofie die zich focust op acute bezuinigingen op de lange termijn niet houdbaar is. Zodra de economie weer enigszins aantrok, richtten veel bedrijven de blik dan ook op de toekomst. Dit was het meest merkbaar op afdelingen zoals HR, die tot op dit punt overwegend reactief handelden en van hen doorgaans weinig werd verwacht op het gebied van strategische planning en bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Dat dit nog maar weinig gebeurde is wonderlijk te noemen. Voor de meeste bedrijven vormen de personeelskosten immers de grootste kostenpost, waardoor een proactieve houding en gedegen strategie ten aanzien van het personeelsbeleid een grote invloed kan hebben op het succes van de organisatie en de toekomstige winstgevendheid.

De opkomst van de HR Business Partner

Om een antwoord te bieden op dit vraagstuk werd de functie van HR Business Partner in het leven geroepen, een functietitel die tegenwoordig steeds vaker terugkomt in vacatures. Idealiter vormt een HR Business Partner de schakel tussen het personeel en het management door vanuit een HR perspectief op strategisch vlak in het bedrijfsbelang te denken. Dit uit zich bijvoorbeeld in het proactief plannen en stroomlijnen van het wervingsbeleid om dit gelijk te schakelen met de (middel)lange termijndoelstellingen van het bedrijf en het ontwikkelen en onderzoeken van structurele verbetertrajecten voor actuele HR vraagstukken binnen het bedrijf. De HR Business Partner is dus veelal bezig met de bedrijfsvoering achter en optimalisatie van de HR afdeling, in plaats van het inhoudelijke HR werk zelf. Er is dus duidelijk meer sprake een uitbreiding van het HR werkveld dan van een inhoudelijke shift. Het ondersteunende werk van de traditionele HR adviseur en officer blijft uiteraard van onverminderd belang.

Meer dan een buzzword

Voor sommige bedrijven lijkt het onderscheid tussen HR adviseurs en HR Business Partners echter nog niet helemaal duidelijk. We zien regelmatig dat bedrijven in de functie HR Business Partner bovenal een spannend buzzword zien, terwijl ze inhoudelijk en wat betreft competenties meer op zoek zijn naar een HR adviseur of HR manager. Om deze verwarring tegen te gaan en potentiële teleurstellingen bij zowel werkgevers als werknemers te voorkomen, vinden we het belangrijk om de verschillende profielen en competenties van deze functies nog even kort op een rijtje te zetten.

Adviseur of Business Partner?

De HR adviseur houdt zich voornamelijk bezig met operationele (advies) werkzaamheden, voert het bestaande personeelsbeleid uit en fungeert als aanspreekpunt voor werknemers op het gebied van personeelszaken. Bovendien speelt de HR adviseur een centrale rol bij de werving van nieuwe werknemers door het sollicitatieproces te coördineren en eventueel sollicitatiegesprekken te voeren. HR adviseurs werken bijna uitsluitend mét mensen en vóór mensen en daarom zijn empathie en sterke communicatieve vaardigheden cruciaal.

De succesvolle invulling van de functie van HR Business Partner vergt naast diepgaande kennis van de hiervoor genoemde HR praktijk, nog enkele andere vaardigheden en competenties die vaak alleen door ervaring kunnen worden opgebouwd. Een HR Business Partner moet bijvoorbeeld uitstekend overzicht kunnen houden en om zo het werknemersbelang en het bedrijfsbelang tegen elkaar af te kunnen wegen. Een achtergrond in bedrijfskunde of de consultancywereld komt daardoor vaak uitstekend van pas. De HR Business Partner werkt, in tegenstelling tot de HR adviseur, zelden op het operationele niveau, maar denkt juist drie stappen vooruit op strategisch vlak om het bedrijf in de toekomst beter te laten renderen.

HR als dynamisch veld

HR Business Partners hebben volgens ons wel degelijk een reële toegevoegde waarde voor uw bedrijf, maar alleen als u ze op de goede manier inzet. HR Business Partners zijn zeker geen vervanging voor uw HR adviseurs en HR managers, maar vullen uw HR afdeling juist aan en zullen de afdeling naar een hoger plan brengen wat betreft efficiëntie en aansluiting bij de bedrijfsstrategie. Nu de arbeidsmarkt steeds flexibeler lijkt te worden en bedrijven sneller moeten schakelen dan ooit om niet ingehaald te worden door de markt, is het eigenlijk een behoorlijk logische ontwikkeling dat ook de HR afdeling met zijn tijd meegaat.

Ben je benieuwd of HR Business Partners van toegevoegde waarde kunnen zijn binnen uw bedrijf? Of wil jij je als HR professional meer ontwikkelen in de richting van HR Business Partner? InterimWorX vertelt graag meer over de mogelijkheden en onze diensten. Ook voor HR officers hebben wij mogelijkheden. Neem vooral contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking!

CategoriesHR
frame
frame